koor 2016
koor 2015

aanmelding als gastzanger

Aanmelding als gastzanger

  


Ja, ik vind het leuk om samen met de ACOV de "Johannes Passion" van J.S.Bach uit te voeren op vrijdag 16 maart om 20.00 in de Sint-Urbanuskerk, Noorddammerlaan 126, 1187 AG Amstelveen

* deze velden allemaal invullen (zo nodig met "n.v.t.")
  niet in gebruik

*  

Achternaam

*

Voornaam (voluit)

*

Postadres

*

Postcode

*

Woonplaats

*

Telefoon (bij voorkeur mobiel)

*

E-mailadres

Geslacht M/V

*

Geboortejaar

Stemsoort

*

Bij welk koor zingt u / heeft u gezongen?

*

Kent u de "Johannes Passion" en heeft u deze wel eens gezongen?

 

Ik meld mij aan als
gastzanger/projectzanger
(maak uw keuze)


Om deel te kunnen nemen wordt u gastzanger bij de ACOV. Dit houdt in dat u bij minimaal 2 repetities, de (verplichte) repetitiedagen op 20 januari en 17 februari en de generale aanwezig zal zijn. De bijdrage hiervoor bedraagt € 25,00.

U kunt ook projectlid worden. Dat houdt in dat u vanaf 1 november 2017- 31 maart 2018 lid wordt van ons koor en alle repetities bijwoont. De bijdrage hiervoor bedraagt € 18,00 per maand (= 5 maanden).

Wij vragen u deze bijdrage over te maken op rekening NL17 RABO 0300 5317 45 t.n.v. penningmeester ACOV

Mocht u na het concert besluiten lid te willen worden van ons koor dan bent u natuurlijk van harte welkom.

De repetities worden gehouden in Gebouw Het Baken, Sportlaan 86, 1431 JA Aalsmeer.