koor 2015
Messiah 2016
Messiah 2016

Het bestuur van ACOV

     

Voorzitter

:

Annet de Jong (penningmeester a.i)

Secretaris

:

Marijke Buijs

Penningmeester

:

vacant

Bibliothecaris

:

Dick Krijger

Algemene bestuursleden

:

Rudi olde Heuvel

Rita Pannekoek

Marten Riksten