ACOV 2018

Het bestuur van ACOV

     

Voorzitter

:

Annet de Jong (penningmeester a.i.)

Secretaris

:

Marijke Buijs

Penningmeester

:

vacant

Bibliothecaris

:

Dick Krijger

Algemene bestuursleden

:

Ellise Evers

Rudi olde Heuvel

Rita Pannekoek

Marten Riksten