512dffc07f0cd
jubilarissen 2013

ereleden


Geertje Piet-van Dam

erelid sinds 2005
koorlid van 1945-2015

Judith Vreken
erelid sinds 2010
koorlid van 1950-2012

Clazien Jongkind-van Dam
erelid sinds 2012
koorlid van 1952-2015