ACOV 2018

Hör’ mein Bitten, Felix Mendelssohn-Bartholdy


Mendelssohn heeft in zijn leven een bijzondere relatie gehad met Engeland en de toenmalige muziekcultuur aldaar. Hij is vaak in Londen geweest waar hij de partituren van Händel uitvoerig bestudeerd heeft. Ook zijn reizen naar Schotland resulteerden in muziekstukken die het typische landschap bezongen (Hebriden-ouverture, Schotse symfonie).

Ook was hij goed op de hoogte van de Anglicaanse kerkmuziek. Verschillende Engelse muziekuitgevers hebben hem dan ook verzocht om werken te schrijven die tijdens erediensten uitgevoerd konden worden. Ook de hymne “Hör’ mein Bitten” is er daar een van. Op verzoek van William Bartholomew maakte hij oorspronkelijk gebruik van de Engelse tekst. De titel Anthem “Hear my prayer” is in 1844 geschreven voor Sopraan, Koor en Orgel. Deze William Bartholomew organiseerde religieuze concerten en voerde deze uit in de gerenoveerde Londense concertzaal Crosby Hall. In 1847 heeft Mendelssohn de orgelpartij van dit werk geïnstrumenteerd en waarschijnlijk zelf de Duitse vertaling “Hör’ mein Bitten” geschreven. Helaas heeft hij zelf de orkestversie nooit in werkelijkheid kunnen horen, daar hij eind 1847 ten gevolge van een beroerte stierf. De première van de orkestversie was op 21 december 1848 te Dublin.

De hymne bestaat uit vier aan elkaar verbonden delen. De afwisseling tussen solo en koor is gebaseerd op de koorstijl zoals die in de Anglicaanse kerk gebruikelijk is. In het 1e deel blijft deze afwisseling beperkt tot een korte herhaling van het koor van het beginthema, dat het snelle 2e deel inleidt. Dit deel kent wél een afwisseling van solo en koor en geeft de ontreddering weer die de gelovige mens voelt als het kwaad (die Feinde) bestreden moet worden. Het 3e deel is een kort recitatief door de solist, dat kort door het koor beantwoord wordt (Gott, hör mein fleh’n). Het werk eindigt met een smeekbede van de solist (O, könnt’ich fliegen wie Tauben dahin), waarbij het koor een meer begeleidende functie heeft.


Onderstaande mp3-bestanden (digitale geluidsbestanden) kunnen worden afgespeeld of gedownload voor repetitiedoeleinden.

Als je de oefenbestanden online wilt beluisteren, klik je er gewoon op. Wil je ze downloaden naar je computer, zodat je offline kunt luisteren, dan klik je met je rechter muisknop op mp3 en kies je de optie 'doel (of link) opslaan als'.

Hör mein Bitten, Felix Mendelssohn-Bartholdy - AlT


Hör mein Bitten, Felix Mendelssohn-Bartholdy - SOPRAAN


Hör mein Bitten, Felix Mendelssohn-Bartholdy - TENOR


Hör mein Bitten, Felix Mendelssohn-Bartholdy - BAS