koor 2016
koor 2015

Krönungsmesse KV 317, Mis in C - W.A. Mozart


De Krönungsmesse (ofwel Kroningsmis, ook genoemd Missa in C Major KV 317) is een muzikale compositie van Wolfgang Amadeus Mozart. Het werk werd in maart 1779 gecomponeerd.

Mozart componeert de Mis in C voor Paaszondag, in 1779 uitgevoerd in de Salzburger Dom. Dezelfde mis weerklonk in 1791 nogmaals te Praag bij de kroning van Keizer Leopold II tot Koning van Bohemen waardoor deze compositie sindsdien als Krönungsmesse de geschiedenis ingaat. Voor deze compositie stelde de opdrachtgever een dwingende voorwaarde: de mis mag niet langer dan drie kwartier duren.

Bijzonder aan deze mis is dat het plechtige openingsdeel, het Kyrie, een korte ouverture is waarin de zangers en de musici aan de luisteraar worden voorgesteld. Het Gloria heeft een dansante ritmiek die stuwend werkt naar het Credo, dat onstuimig verder wervelt tot de muziek tot rust komt als de kerkgangers moeten knielen. Vervolgens het statige vierde deel, het Sanctus. Het onbezorgde Benedictus barst van de juichende Hosanna's. Afsluitend, het Agnus Dei, begint als een sopraanaria, maar herneemt als slot een melodie uit het eerste deel.


Onderstaande mp3-bestanden (digitale geluidsbestanden) kunnen worden afgespeeld of gedownload voor repetitiedoeleinden.

Als je de oefenbestanden online wilt beluisteren, klik je er gewoon op. Wil je ze downloaden naar je computer, zodat je offline kunt luisteren, dan klik je met je rechter muisknop op mp3 en kies je de optie 'doel (of link) opslaan als'.

Krönungsmesse KV 317, Mis in C - W.A. Mozart - AlT


Krönungsmesse KV 317, Mis in C - W.A. Mozart - SOPRAAN


Krönungsmesse KV 317, Mis in C - W.A. Mozart - TENOR


Krönungsmesse KV 317, Mis in C - W.A. Mozart - BAS