5137782637291

privacy-policy

 

ACOV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten.Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.ACOV houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.